localhost - EasyPHP - kaip tinkamai sukonfiguruoti

Prašome atidžiai sekite visus punktus. Trumpai paaiškinsiu, kaip susikurti virtualų hostingą bei įgalinti mail() funkciją.

Redaguojam failą - httpd.conf

99 - Įjungiam headerių valdymą - (nuimti groteles) modules/mod_headers.so
119 - Įjungiam rewrite - adresų perrašymo galimybę - (nuimti groteles) modules/mod_rewrite.so
129 - Įjungiam virtualių hostingų galimybę - (nuimti groteles) modules/mod_vhost_alias.so
233 - Įjungiam .htaccess galimybę "AllowOverride None" keičiam į "AllowOverride All"
1018 - Pakeičiam laiko juostą:
<IfModule mod_php5.c>
 php_value date.timezone "Europe/Vilnius"
</IfModule>
1026 - Norėdami kad phpmyadmin būtų pasiekiamas adresu http://localhost/mysql/
~1026 eilutėje įrašom naują aliasą - turi atrodyti taip:
  # == !!! DO NOT REMOVE !!! ===================================================
  ### Alias EasyPHP
  # ============================================================================
  #alias
  Alias "/mysql" "${path}/phpmyadmin"
  <Directory "${path}/phpmyadmin">
  Options FollowSymLinks Indexes
  AllowOverride None
  Order deny,allow
  Allow from 127.0.0.1
  deny from all
  </Directory>
  #alias
  # ============================================================================
  ### Alias End
  # ============================================================================

Virtualus hostingas

1040 - www direktorijoje sukurkite direktorija pavadinimus "testas",
Savo darbastalyje spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite [new] > [Shortcut] - atsidariusiame lange į browse laukelį įrašykite:
%WINDIR%\system32\notepad.exe %WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts
spauskite [Next] ir užvadinkite "localhost domenai"
Spaudžiame du kartus ant naujai sukurtos nuorodos (sistikinam kad turime administratoriaus teises)
Atsidariusio dokumento apačioje iš naujos eilutės rašome:
127.0.0.1  test.localhost

Grįžtame prie dokumento [httpd.conf]
Pačioje apačioje iš naujos eilutės rašom:
# get the server name from the Host: header
  UseCanonicalName Off
  # this log format can be split per-virtual-host based on the first field
  #LogFormat "%V %h %l %u %t \"%f\" %s %b" vcommon
  LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
  CustomLog "${path}/www/access_log.txt" combined
  ErrorLog "${path}/www/error_log.txt"
  # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, alert, emerg.
  LogLevel warn
  # include the server name in the filenames used to satisfy requests
  VirtualDocumentRoot "${path}/www/%1"
  VirtualScriptAlias "${path}/www/%1/cgi-bin"

php.ini

228 - Įjungiam sutrumpintą PHP: short_open_tag = Off pakeičiam į:
short_open_tag = On
881 - Padidinam failų uploado dydį: upload_max_filesize = 2M pakeičiam į:
upload_max_filesize = 20M
926 - Pakeičiam laiko juostą: date.timezone = Europe/Paris keičiam į:
date.timezone = Europe/Vilnius

Laiškų siuntimas iš localhost

Atsisiunčiame msmtp.zip <- Laiškų siuntimui iš localhost
1011 - Įgalinam php mail() funkciją. Norint iš localhosto siųsti laiškus reikalinga atlikti šiuos veiksmus:
1. užkomentuojam:
;SMTP = localhost
   ;smtp_port = 25
   ;mail.add_x_header = On
2. Pakeičiam eilutę sendmail_path - atkreikit dėmesį - šį kart --file reikia nurodyt pilną kelią:
sendmail_path = "${path}/msmtp/msmtp.exe --file=d:/temp/PHP/msmtp/msmtprc.txt -t"
3. Redaguojam failą: /msmtp/msmtprc.txt
Turite turėti veikiančią el-pašto dėžutę, tokią kaip pvz: hotmail.com arba gmail.com
dabar turėtų veikti tokia php funkcija
<?php echo mail('fdisk1@narod.ru','Labas','Va siunciu tau laiska');?>
jeigu laišką išsiuntė atspauzdins: 1
priešingu atveju: 0


Ijungiam PHP extentions. Pradedant maždaug nuo eilutės ~1856
extension=php_bz2.dll
  ;extension=php_curl.dll
  ;extension=php_dba.dll
  ;extension=php_exif.dll
  ;extension=php_fileinfo.dll
  extension=php_gd2.dll
  ;extension=php_gettext.dll
  ;extension=php_gmp.dll
  ;extension=php_intl.dll
  ;extension=php_imap.dll
  ;extension=php_interbase.dll
  ;extension=php_ldap.dll
  extension=php_mbstring.dll
  ;extension=php_ming.dll
  ;extension=php_mssql.dll
  extension=php_mysql.dll
  extension=php_mysqli.dll
  ;extension=php_oci8.dll
  ;extension=php_oci8_11g.dll
  ;extension=php_openssl.dll
  ;extension=php_pdo_firebird.dll
  ;extension=php_pdo_mssql.dll
  ;extension=php_pdo_mysql.dll
  ;extension=php_pdo_oci.dll
  ;extension=php_pdo_odbc.dll
  ;extension=php_pdo_pgsql.dll
  ;extension=php_pdo_sqlite.dll
  ;extension=php_pgsql.dll
  ;extension=php_phar.dll
  ;extension=php_pspell.dll
  ;extension=php_shmop.dll
  ;extension=php_snmp.dll
  ;extension=php_soap.dll
  ;extension=php_sockets.dll
  ;extension=php_sqlite.dll
  extension=php_sqlite3.dll
  ;extension=php_sybase_ct.dll
  ;extension=php_tidy.dll
  ;extension=php_xmlrpc.dll
  ;extension=php_xsl.dll
  ;extension=php_zip.dll
  
Restartuokit EasyPHP - ir nuo šiol turėtų veikti idealiai.
Data: 2010-06-09 12:57:40, Autorius: FDisk

Rašyti komentarą

Prašome prisijungti!
arrow_upward